Candy KissCandy Kiss

ร้านขายขนมที่นำเข้าจากแดนอาทิตย์อุทัย
มีขนมหลากหลายชนิดให้เลือกเช่น
Japanese kit kat, candy และถั่วต่างๆ
Candy Kiss ได้นำคอนเซปการขายขนม
จากประเทศญี่ปุ่นแบบวิธีการชั่งมาใช้ที่นี่
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกขนมได้หลากหลาย
ชนิดมากขึ้น