ห้องเส้นห้องเส้น

ร้านข้าวซอยรสชาติดั้งเดิมไม่ผิดเพี้ยนเหมือนยก
ร้านข้าวซอยมาจากเชียงใหม่ ส่วนทีเด็ดของ
ร้านอยู่ที่น้ำแกงรสชาติเข้มข้น ที่เสิร์ฟมาพร้อมกับ
เครื่องเคียงที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้จัดจ้านยิ่งขึ้น