Pizza HutPizza Hut

พิซซ่าฮัทร้านพิซซ่าสัญชาติอเมริกันที่มุ่งมั่นใน
การบริการลูกค้าด้วยอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติ
ที่ถูกปากและ น่าตาน่ารับประทานพิซซ่าที่ทำสดใหม่ๆ
ทุกชิ้น อบจากเตา กลิ่นหอมกรุ่น ซึ่งมีให้เลือก
มากมายทั้งแป้ง ท๊อปปิ้ง หรือแม้แต่ขอบของพิซซ่า