tsukimitsukimi

ร้านอาหารญี่ปุ่นจานด่วนสไตล์ญี่ปุ่นประเภท
ข้าวหน้าต่างๆ จุดเด่นของร้านอยู่ที่ข้าวหน้าแกงกะหรี่
ที่มีรสชาติเข้มข้นและมีให้เลือกหลายอย่างทั้ง
ข้าวแกงกะหรี่หมู ไก่หรือเนื้อ ซึ่งทางร้านให้
ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบที่สดใหม่
ความอร่อยและความรวดเร็วในการบริการ