Via ha longVia ha long

อาหารสไตล์เวียดนามซึ่งมีส่วนผสมของรสชาติ
ที่ละเอียดอ่อนและคุณค่าทางอาหารต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร เครื่องเทศ และผักรวม
ถึงเนื้อสัตว์ต่าง ๆอาหารเวียดนามจากรุ่นเก่า
ที่ได้ผสมผสานกับเวลาที่ผ่านไปกลายเป็น
อาหารเวียดนามสไตล์ยุคใหม่ของการปรุง
ที่เรียกว่า “Via ha long”