KPNKPN

โรงเรียนสอนดนตรีอันดับหนึ่งของเมืองไทย
มาตรฐานระดับสากลที่มีมากกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ
เป็นโรงเรียนสอนดนตรีที่มีศิลปิน ดารา มากมาย
ผ่านการฝึกฝนจากที่นี่ รวมถึงยังมีการประกวดแข่งขัน
ร้องเพลงระดับประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องการันตี
ได้อย่างดีถึงคุณภาพของโรงเรียนสอนดนตรี
KPN Academy แห่งนี้