House of NailHouse of Nail

ร้านทำเล็บที่ตกแต่งร้านได้อย่างน่ารักและลงตัว
ด้วยสไตล์สีพาสเทล ให้บริการทำเล็บโดยเจ้าของร้าน
โดยตรง ให้ความสำคัญทั้งความสวยงาม ทันสมัย
ดูโดดเด่นและความสะอาดพร้อมคำปรึกษาในการ
ดูแลรักษา และทำเล็บให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอีกด้วย