จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราชจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ศูนย์การค้าพิคคาเดลี่ได้จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา