ถ่ายปุ๊บ รับปั๊บ! คูปองเงินสด 100 บาท จากร้าน Tsuruhaถ่ายปุ๊บ รับปั๊บ! คูปองเงินสด 100 บาท จากร้าน Tsuruha

พิคคาเดลี่ แบ็งค์ค็อก ชวนลูกค้าที่ชอบถ่ายรูป
มาร่วมแชร์ รูปสวย ๆ ที่พิคคาเดลี่ แบ็งค์ค็อก 
ผ่านหน้า Facebook หรือ Instagram ของคุณ
จากนั้นเลือก Location เป็น Pickadaily Bangkok 
พร้อมพิมพ์ #Pickadailybangkok เพื่อแลกรับคูปอง
เงินสดจากร้าน Tsuruha มูลค่า 100 บาท
ทันที จำกัดจำนวน 200 ท่านแรกเท่านั้น ร่วมกิจกรรม
ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 พ.ค. 57

เงื่อนไขการแจกรางวัล
• แลกรับคูปองได้ที่ Sales Gallery อาคาร
หอนาฬิกา (บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้า Pickadaily
Bangkok) ตั้งแต่เวลา 9.00-18.30 น.
• ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องแสดงภาพที่ถ่ายภายใน
Pickadaily แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ โดยจากัด
1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ต่อ วัน 
• แจกเฉพาะผู้ที่ทำตามกติกาถูกต้องครบถ้วน
(ถ่ายใน Pickadaily Bangkok / ใส่ Location /
ใส่ Hashtag #PickadailyBangkok)
• สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มาแสดงภาพถ่าย
เพื่อแลกรับคูปอง 200 ท่านแรกเท่านั้น โดยสามารถ
ร่วมสนุกและแลกรับคูปองได้ตั้งแต่
วันที่ 1-31 พ.ค. 2557 • คูปองไม่สามารถแลกหรือ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด และ
ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า