ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกัน
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ณ ลานหมากรุก Pickadaily Bangkok
สุขุมวิท 77 เวลาประมาณ 19.19 น.